HÜKÜM BULUNMAYAN HALLER

Hüküm Bulunmayan Haller Nedir?

MADDE 83-

(1) Bu Yönetmelik hükümlerinin uygulanması amacıyla Bakanlıkça tebliğ, yönerge veya genelgelerle düzenleme yapılabilir.

OKUMALISIN!  SRC BELGESİNİ KİMLER ALABİLİR?

Yorumunuzu buraya bırakabilirsiniz...