ilk yardım sertifikası

GEÇİŞ BELGESİ YÖNERGESİ BULGARİSTAN

Madde 12: Bulgaristan, Bosna-Hersek, Hırvatistan, Slovenya, Sırbistan ve Karadağ’a Yapılacak Taşımalar:

İçindekiler →

A- Dağıtım Usulü

Temin edilen geçiş belgeleri dönemsel kısıtlamaya tabi olmaksızın genel kullanıma açılır.
Sırbistan tektip geçiş belgeleri sadece ikili taşımalara tahsis edilir.
Bulgaristan 3.ülke geçiş belgelerinin %50 si ülkemizi transit geçerek Bulgaristan’a taşıma yapacak taşıtlara tahsis edilir.

B-Özel Şartlar

1- Sırbistan ve Karadağ’a yük götüren taşıtların dönüş yükünü başka bir ülkeden almak istemeleri halinde talep edildiği takdirde Sırbistan ve Karadağ transit geçiş belgesi verilir.
Sırbistan’a boş çıkış yapacak taşıtlara Sırbistan tektip geçiş belgesi tahsis edilmez.

2-Hırvatistan geçiş belgeleri; Bosna Hersek ve Hırvatistan’a taşıma yaptıktan sonra başka bir ülkeye veya başka bir ülkeden dönüş yükü alarak tekrar Hırvatistan’dan geçilmesi halinde ikinci kez tahsis edilir.

Hırvatistan geçiş belgelerinin %15’i Hırvatistan, Slovenya veya Bosna -Hersek’ e yönelik ihraç taşımalar için, geri kalanı ise diğer transit taşımalara tahsis edilir.

1- İtalya’ya ve İtalya üzerinden yapılan taşımalar ile Slovenya ödül belgeleri hariç, Slovenya’dan transit geçecek taşıtlara Slovenya geçiş belgesi tahsis edilebilmesi için Avusturya tren bileti veya Avusturya geçiş belgesi ibrazı gereklidir. Başka bir firmaya ait Avusturya geçiş belgesi ibrazı ile aynı Avusturya belgesinin birden fazla ibrazı halinde Slovenya geçiş belgesi tahsis edilmez.

Slovenya’dan trenle geçişlere karşılık alınan ödül ( bonus) belgeleri tren bileti ibraz eden firmalara bire-bir oranında tahsis edilir.

Macaristan-Avusturya tren bileti ibraz ederek Avusturya belgesi almaya hak kazanan ve bu belgeyi Avusturya’yı karayoluyla geçeceğini kanıtlayan taşıtlara, Slovenya üzerinden taşıma yapmaları durumunda da Slovenya geçiş belgesi tahsis edilir.

2- Dönüş yükü taşımaları nedeniyle güzergah değişikliği yapacak olan taşıtlara talep etmeleri halinde Bulgaristan ücretli transit geçiş belgesi tahsis edilir.

İhraç kapsamında Bulgaristan’a veya Bulgaristan üzerinden gönderilen geçici plakalı taşıtları çekerek götüren yetki belgeli çekicilere, talep etmeleri halinde Bulgar ikili veya Bulgar ücretli transit geçiş belgesi tahsis edilir.

GEÇİŞ BELGESİ YÖNERGESİ

AMAÇ

KAPSAM

TANIMLAR

Danışma Komisyonunun Çalışma Usulü

Başvuru

Geçiş Belgesi Dağıtımı Yapılacak Yerler

Dağıtım Büroları

Belge Dağıtımının Genel Şartları

Avusturya’ya veya Avusturya Üzerinden Transit Geçerek Diğer Avrupa Ülkelerine Yapılacak Taşımalar:

İtalya’ya veya İtalya Üzerinden Transit Geçerek Diğer Avrupa Ülkelerine Yapılacak Taşımalar:

Makedonya ve Arnavutluk Ülkelerine Yapılacak Taşımalar:

Bulgaristan, Bosna-Hersek, Hırvatistan, Slovenya, Sırbistan ve Karadağ’a Yapılacak Taşımalar:

Rusya’ya ve Rusya Üzerinden Geçilerek Diğer Ülkelere Yapılacak Transit Taşımalar:

Ukrayna ve Beyaz Rusya’ya Yapılan Taşımalar:

Afganistan, Azerbaycan, Gürcistan, Kırgızistan, Tacikistan ve Özbekistan’a Yapılan Taşımalar:

Kazakistan’a ve Kazakistan Üzerinden Geçilerek Diğer Ülkelere Yapılacak Transit Taşımalar:

Romanya, Macaristan, Çek Cumhuriyeti, Fransa, İspanya, Tunus, Portekiz, Slovak Cumhuriyeti, Polonya, Almanya, İsveç, Norveç, Finlandiya, Danimarka, Belçika, Hollanda, İngiltere, Lüksemburg, İsviçre ve İrlanda ile Ülkemiz Arasında Yapılan Taşımalar:

Çok Girişli Geçiş Belgelerinin Dağıtımı

İzlenecek Güzergahlar

Leave a Reply