SÖZLEŞMELİ TAŞITLAR İÇİN YAPILACAK SÖZLEŞMELERDE UYULACAK KURALLAR

Sözleşmeli Taşıtlar İçin Yapılacak Sözleşmelerde Uyulacak Kurallar

Sözleşmeli Taşıtlar İçin Yapılacak Sözleşmelerde Uyulacak Kurallar Nedir?

MADDE 27-

(1) Taşıt sahipleri ile yetki belgesi sahipleri arasında sözleşmeli taşıtlar için yapılacak olan sözleşmelerin; tarafları ve imzalarını, taraflara verilen yetki ve görevler ile hak ve yükümlülüklerini, mali konuları, sözleşmenin süresini, feshini, düzenleme tarihini ve varsa diğer özel hükümleri ihtiva etmesi şarttır.
(2) Taşıt sahipleri ile yetki belgesi sahipleri arasında sözleşmeli taşıtlar için yapılacak olan sözleşmelerin asgari bedellerinin günün ekonomik şartlarına uygun olması zorunludur. Asgari sözleşme tutarları Bakanlıkça her yılın Aralık ayı içinde belirlenir ve müteakip yılın başından itibaren uygulanır.
(3) Birinci ve ikinci fıkralara uygun olmayan sözleşmeler reddedilir. (Değişik: RG 23/10/2012-28450) Taşıtlara unvan veya kısa unvan yazdırma zorunluluğu

Src Belgesi Nedir?

MADDE 28-

(1) A, B1, B2, C2, C3, D1, D2, L, M, N ve P türü yetki belgesi sahipleri, unvan veya varsa kısa unvanlarını faaliyetlerinde kullanacakları 4 veya daha fazla tekerlekli olan taşıtlarının en az bir yerine görülebilecek şekilde yazdırmak zorundadırlar.
(2) Unvan ve/veya kısa unvanlarda kullanılacak sıfatların yetki belgesinin kapsamına uygun olması şarttır.
(3)Yetki belgesi sahipleri bir yetki belgesi için birden fazla kısa unvan kullanamazlar.

Yorumunuzu buraya bırakabilirsiniz...

WhatsApp WhatsApp'tan yazın