Etiket: Taşıtlar

Taşıt Kartı Bulundurma Zorunluluğu

TAŞITLARDA TAŞIT KARTI BULUNDURMA ZORUNLULUĞU

Taşıtlarda Taşıt Kartı Bulundurma Zorunluluğu Ve Taşıt Kartında Yer Alacak Bilgiler MADDE 29- (1) Yetki belgesi sahipleri, taşıt kartlarının asıllarını taşıtlarında bulundurmak zorundadırlar. (2) Taşıt kartları düzenlenirken, taşıt kartına, yetki belgesi sahibinin ticari unvanı, yetki …
Yakıt Depoları

TAŞITLARDA TADİLAT VE YAKIT DEPOLARI

Taşıtlarda Tadilat Ve Yakıt Depoları Nedir? MADDE 31- (1) Araçlarda yapılan tadilatların 28/11/2008 tarihli ve 27068 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkında Yönetmeliğe uygun ve Araç Tescil Belgesine işlenmiş olması zorunludur. …

TAŞITLAR

Taşıtlar Nedir? Taşıtların yaşı, cinsi ve diğer şartlar Taşıtların özmal veya sözleşmeli olarak kullanılması Taşıtların sadece bir yetki belgesine kayıtlı olma zorunluluğu Sözleşmeli taşıtlar için yapılacak sözleşmelerde uyulacak kurallar Taşıtlarda taşıt kartı bulundurma zorunluluğu ve …
Taşıt Kartı

TAŞIT KARTI

Taşıt Kartı Nedir? Bir taşıtın yalnız bir yetki belgesinde kayıtlı olduğunu ve bu yetki belgesi altında çalıştırılabileceğini gösteren belgeyi ifade eder. İLGİLİ YAZILAR Taşıtlarda Taşıt Kartı Bulundurma Zorunluluğu Taşıtlar, Terminaller ve Taşıma İşlerinde İstihdam Edilenler …

TAŞIT BELGESİ

Taşıt Belgesi Nedir? Yetki belgesi sahibinin kullanacağı taşıtların niteliğini ve sayısını liste halinde gösteren, yetki belgesinden ayrı ve yetki belgesinin eki olarak düzenlenen belgeyi ifade eder. İLGİLİ YAZILAR Taşıtlarda Taşıt Kartı Bulundurma Zorunluluğu Taşıtlar, Terminaller …
TAŞIT BELGELERİNE KAYITLI TAŞITLARIN KULLANILMASI VE İSTİSNAİ HALLER

TAŞIT BELGELERİNE KAYITLI TAŞITLARIN KULLANILMASI VE İSTİSNAİ HALLER

Taşıt Belgelerine Kayıtlı Taşıtların Kullanılması Ve İstisnai Haller Nedir? MADDE 30- (1) Yetki belgesi sahipleri; ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkralardaki haller dışında, yapacakları taşımacılık faaliyetlerinde sadece kendi taşıt belgelerinde kayıtlı taşıtlarını kullanırlar. (2) Yetki belgesi …

TAŞIMACILIK FAALİYETLERİNDE GENEL KURAL

Taşımacılık Faaliyetlerinde Genel Kural Nedir? MADDE 7- (1) Taşımacılık faaliyetleri; ekonomik, seri, elverişli, güvenli, çevreye kötü etkisi en aza indirilecek, fert, toplum ve çevre sağlığı ile bunların güvenliğini olumsuz yönde etkilemeyecek ve kamu yararını gözetecek …

TAŞIMA UNSURLARI

Taşıtlar, Terminaller ve Taşıma İşlerinde İstihdam Edilenler Taşıtlar Taşıtların yaşı, cinsi ve diğer şartlar Taşıtların özmal veya sözleşmeli olarak kullanılması Taşıtların sadece bir yetki belgesine kayıtlı olma zorunluluğu Sözleşmeli taşıtlar için yapılacak sözleşmelerde uyulacak kurallar …