Etiket: Taşıtlar

TAŞIMA SÖZLEŞMESİ

Taşıma Sözleşmesi Nedir? MADDE 39- (1) Tarifesiz yolcu taşımalarında taşıma sözleşmesi yapılır. (2) Tarifesiz yolcu taşımalarında taşıma sözleşmesi yapılması zorunludur. (3) Taşıma sözleşmelerinde, akit tarafların adı, soyadı veya unvanları, kalkış ve varış yeri, taşıma güzergahı, …
TAŞIMA SENEDİ VE SEVK İRSALİYESİ

TAŞIMA SENEDİ VE SEVK İRSALİYESİ

Taşıma Senedi Ve Sevk İrsaliyesi MADDE 41- (1) Yurtiçi eşya ve kargo taşımalarında taşıma senedi düzenlenmesi zorunludur. (2) 29/6/1956 tarihli ve 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununun ilgili hükümleri saklı kalmak kaydıyla, taşıma senedinde taşımacı, gönderen …

TAŞIMA SENEDİ

Taşıma Senedi Nedir? Eşya ve kargo taşımalarında gönderen ile yetki belgesi sahibi arasında akdedilen, ilgili diğer mevzuat ve bu Yönetmelikle belirlenen bilgileri ihtiva eden sözleşme belgesi veya bu tür bir sözleşmede bulunması gereken bilgileri ihtiva …