ilk yardım sertifikası

TAŞIMA UNSURLARI

taşıma unsurları

Taşıtlar, Terminaller ve Taşıma İşlerinde İstihdam Edilenler

Taşıtlar

 • Taşıtların yaşı, cinsi ve diğer şartlar
 • Taşıtların özmal veya sözleşmeli olarak kullanılması
 • Taşıtların sadece bir yetki belgesine kayıtlı olma zorunluluğu
 • Sözleşmeli taşıtlar için yapılacak sözleşmelerde uyulacak kurallar
 • Taşıtlarda taşıt kartı bulundurma zorunluluğu ve taşıt kartında yer alacak bilgiler
 • Taşıt belgelerine kayıtlı taşıtların kullanılması ve istisnai haller
 • Taşıtlarda tadilat ve yakıt depoları
 • Terminaller
 • Terminaller ile ilgili genel kurallar
 • Terminallerin sahip olması gereken fiziki özellikler
 • Taşıma İşlerinde İstihdam Edilenler
 • Taşıma işlerinde nitelikli ve yeterli personel istihdamı
 • Taşıma işlerinde istihdam edilenlerin hakları ve sorumlulukları
 • Şoförlerde aranacak nitelik ve şartlar
 • Şoförlerin çalışma ve dinlenme süreleri

İLGİLİ YAZILAR

Leave a Reply