ilk yardım sertifikası

30 HAZİRAN 2012 SRC 4 BELGESİ SINAVINDA ÇIKMIŞ SORULAR

1. Aşağıdakilerden hangisi motor gücünü tekerleğe aktaran sistemlerden biridir?
A. Fren sistemi
B. Süspansiyon sistemi
C. Şanzıman (Vites Kutusu)
D. Direksiyon sistemi

2. Akümülatörün eksi (-) ve artı (+) kutupları arasındaki fark nedir ?
A. Eksi kutup, artı kutba göre daha kalındır
B. Eksi kutup bakır, artı kutup kurşundur
C. Artı kutup, eksiye göre daha kalındır
D. Artı kutup bakır, eksi kutup kurşundur

3. Marş motoru aşağıdaki parçalardan hangisine hareket iletir?
A. Eksantrik dişlisine
B. Mahruti dişlisine
C. Volan dişlisine
D. Krank dişlisin

4. Akünün araç üzerinden sökülmesi sırasında önce hangi kabloyu sökmek gerekir?
A. Artı (+) kutba bağlı olan kabloyu
B. Eksi (-) kutba bağlı olan kabloyu
C. Marş kablosunu
D. Şarj kablosunu

5. Takograf kayıtlarının muhafaza edilmesi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A. Sürücü son otuz günlük takograf kayıtlarını aracında muhafaza etmek zorundadır.
B. İşletenler veya firma yetkilileri 5 yıllık takograf kayıtlarını muhafaza etmek zorundadırlar.
C. Sürücü 1 aylık süresi dolan kayıtları işletene veya firma yetkilisine teslim etmek zorundadır.
D. İşleten veya firma yetkilisi 30 günlük yasal süresini dolduran takograf kayıtlarını imha ettiğinde bunu bir tutanak ile kayıt altına almak zorundadır.

6. Şoförlerin her 24 saat içerisindeki 11 saatlik kesintisiz dinlenme süresi bölünmüş ise ne yapılır?
A. Herhangi bir şey yapılmaz
B. Bu süreye 1 saat eklenerek 12 saate çıkartılır
C. Bu süreye 2 saat eklenerek 13 saate çıkartılır
D. Bu süreye 3 saat eklenerek 14 saate çıkartılır

7. Herhangi bir onbeş günlük sürede toplam taşıt kullanma süresi kaç saati geçemez?
A. 60 saat
B. 90 saat
C. 30 saat
D. 24 saat

8. Şoförlerin hangi durumlarda günlük dinlenme süreleri kesintiye uğrayabilir?
A. Araçlarının feribotla veya trenle taşınması durumunda
B. Araçlarının arızalarıyla uğraşması durumunda
C. Aracın yüküyle uğraşması durumunda
D. Çalışmaksızın iş yerinde hazır beklemesi durumunda

9. Aşağıdaki özelliklerden hangisi davranışa aittir?
A. Düşünmek
B. Gözlemlenebilir olması
C. Hissetmek
D. Tasarlanmak

10. Aşağıdakilerden hangisi etkili ve başarılı iletişimin koşulları arasında yer almaz?
A. Yargılama yerine tanımlama
B. Denetleme yerine işbirliği
C. İçtenlik yerine art niyet
D. Umursamazlık yerine değer verme

11. İnsanın ortaya çıkan ihtiyaçlarını karşılamak için harekete geçmesidir.”
Bu tanım aşağıdakilerden hangisini ifade eder?
A. Dikkat
B. Uyarıcı
C. Davranış
D. Motivasyon

12. Bir sürücünün yoğun trafik içinde bütün aynalarını etkin bir biçimde kullanabilmesi, sürücünün hangi halini ifade eder?
A. Dikkat
B. Mizaç
C. Panik
D. Sükunet

13. Freni bozuk araç saatte en fazla kaç kilometrelik hızla çekilebilir?
A. 30
B. 25
C. 20
D. 15

14. Aracınız dönemeç veya tepe üstü gibi, görüşün yeterli olmadığı bir yerde bozulup kalırsa önüne ve arkasına koyacağınız kırmızı yansıtıcı veya kırmızı ışık veren cihazı, diğer sürücülerin en az kaç metreden görebilecekleri yerlere konulur?
A. 50
B. 100
C. 125
D. 150

15. Frenleme mesafesinin değişiklik göstermesinde aşağıdakilerden hangisi etkili değildir?
A. Aracın hızı
B. ABS
C. Yol yüzeyinin durumu
D. Yolun eğimi

16. Artan hız sonucunda sürücünün görüş açısının düşmesiyle çevrenin tam olarak algılanmamasına ne ad verilir?
A. Beden koordinasyon değişimi
B. Görüş keskinliği
C. Görüş düşüşü
D. Hız körlüğü

17. Kullandığınız aracın iki saniyede kat edeceği yol uzunluğu hangi mesafenin kontrolü için kullanılır?
A. Fren mesafesinin
B. Duruş mesafesinin
C. Takip mesafesinin
D. İntikal mesafesinin

18. Yokuş aşağı inişte vites kullanımı nasıl olmalıdır?
A. Yakıt ekonomisi sağlayabilmek için vites boşa alınmalıdır.
B. Vites boşa alınmamalı ve hız artırmamaya özen gösterilmelidir.
C. Yakıt ekonomisi sağlayabilmek için vites yükseltilerek kontak kapatılmalıdır.
D. Yakıt ekonomisi sağlayabilmek için vites yükseltilerek hız artırılır.

19. Harita yönleri aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
A. Üst kenar çizgisi doğu, alt kenar çizgisi güney , sağ kenar çizgisi kuzey , sol kenar çizgisi batı
B. Üst kenar çizgisi kuzey, alt kenar çizgisi güney, sağ kenar çizgisi doğu, sol kenar çizgisi batı
C. Üst kenar çizgisi kuzey, alt kenar çizgisi doğu, sağ kenar çizgisi güney, sol kenar çizgisi batı
D. Üst kenar çizgisi doğu, alt kenar çizgisi güney, sağ kenar çizgisi batı , sol kenar çizgisi kuzey

20. Aşağıdakilerden hangisi büyük ölçekli haritaların özelliklerindendir?
A. Dar alanları gösterir
B. Paydası büyüktür
C. Ayrıntı gösterme gücü azdır
D. Küçültme oranı fazladır

21. Haritada bir noktanın mevkisi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A. Önce enlemi sonra boylamı okunur.
B. Önce yüksekliği sonra boylamı okunur.
C. Önce derinliği sonra yüksekliği okunur.
D. Önce boylamı sonra enlemi okunur.

22. Araç takip sistemlerinin faydaları ile ilgili aşağıdaki şıklardan hangisi yanlıştır?
A. Araçların sürekli güvenliğini sağlar
B. Araçların kaza yapmalarını engeller
C. İş hacmini ve kalitesini yükseltir
D. Zamandan ve yakıttan tasarruf sağlar

23. Aşağıdakilerden hangisi araç takip sistemlerindendir?
A. Hibrid sistemler
B. Manuel kontrollü sistemler
C. Sonar kontrollu sistemler
D. Navigation tabanlı sistemler

24. Aşağıdakilerden hangisi koma halinin belirtilerindendir?
A. Bilinçsizlik, hareketsizlik ve uyku hali.
B. Kötü kokulara karşı burnunu tıkama
C. Sorulan sorulara anlamlı cevap verme
D. Gözleri ile hareket eden cisimleri takip etme

25. Yaralı araçtan çıkarılırken en çok vücudun nereleri korunmaya çalışılır?
A. Baş, boyun, omurga
B. Ayaklar ve bacaklar
C. Eller ve kollar
D. Göğüs bölgesi

26. Yanık yarası olan bir kazazedenin yarası üzerine aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
A. Diş macunu sürülür
B. Yoğurt sürülür
C. Salça sürülür
D. Buz tatbik edilir

27. Bacakta, turnike uygulamak için en uygun bölge neresidir?
A. Kalça ile diz arası
B. Diz ile ayak arası
C. Diz ekleminin olduğu yer
D. Ayak bileği ile topuk arası

28. Aşağıdakilerden hangisi trafik kazalarında asli kusur sebebi sayılmaz?
A. İkiden fazla şeritli taşıt yollarında karşı yönden gelen trafiğin kullandığı şerit veya yol bölümüne girmek
B. Trafik polisinin dur emrine uymamak
C. Hız sınırlarını % 30′ u aşmak
D. Şehirlerarası karayollarının taşıt yolu kısmı üzerinde zorunlu haller dışında park etme duraklama yapmak

29. Çeken ve çekilen araç arasındaki bağlantının uzunluğu en fazla kaç metre olmalıdır?
A. 2 metre
B. 3 metre
C. 4 metre
D. 5 metre

30. Yerleşim yerleri içinde ve dışında kavşaklara kaç metre kala şerit değiştirmek yasaktır?
Yerleşim Yeri İçinde Yerleşim Yeri Dışında
A. 30 120
B. 50 120
C. 30 150
D. 50 150

31. Aşağıdakilerden hangisi karda araç kullanma kurallarından değildir?
A. Gaza gereğinden fazla basmamak
B. Lastiklerin havasını indirmek
C. Sert fren yapmamak
D. Takip mesafesini 3-4 saniyeye çıkarmak

32. Karayolu Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası yaptırmadan trafiğe çıkan motorlu aracın, kişilere verdiği zararlar nereden karşılanır?
A. Kasko Sigortasından
B. Mali Sorumluluk Sigortasından
C. Kaza Sigortasından
D. Karayolları Trafik Garanti Fonu’ndan

33. “Karayolunda bozulan araçlar; dönemeç veya tepe üstü gibi yerlerde, kırmızı ışık
cihazı veya kırmızı renkteki yansıtıcının aracın ön ve arkasında en az metre
mesafede olacak ve diğer araç sürücüleri tarafından en az metreden açıkça
görülebilecek şekilde yerleştirilmesi gerekir.”
Yukarıdaki boşlukları doldurunuz.
A. 50m/150m
B. 30m/150m
C. 80m/50m
D. 50m/50m

34. Trafik ışıkları yanında bir de ışıklı ok varsa ok yönündeki dönüşler ne zaman yapılmalıdır?
A. Işıklı ok yeşil yandığında
B. Işıklı ok söndüğünde
C. Ana lamba yeşil yandığında
D. Işıklı ok kırmızı yandığında

35. Devamlı yol çizgisinde aşağıdakilerden hangisi yapılmaz?
A. Öndeki araç geçilmez
B. Sağa dönülmez
C. Durulmaz
D. Sağdaki şeride geçilmez

36. Aşağıdakilerden hangisi arızalı bir aracı çekerken dikkat edilmesi gereken kurallardan biridir?
A. Çekilen aracın sürücü yönetiminde olması
B. Her iki aracın taşıma sınırlarının eşit olması
C. Her iki aracın dolu olması
D. Çekilen aracın dolu, çeken aracın boş olması

37. Sürücüler karayolları üzerinde, kavşaklara yaklaştıklarında, fasılalı yanıp sönen kırmızı ışığı gördüklerinde ne yapmak zorundadırlar?
A. Hızlarını yavaşlatmak zorundadırlar.
B. Hızlarını kesmeden devam etmek zorundadırlar.
C. Kesinlikle durup trafiği kontrol ettikten sonra trafik müsaade ediyorsa geçmek zorundadırlar.
D. Yavaşlayıp durmadan geçebilirler.

38. Sigorta sözleşmesinde (poliçede) bahsi geçen risk gerçekleştiğinde ödenecek tazminatın miktarı sabit bir miktar olarak belirlendiği durumlarda ödenen tazminat hangisidir?
A. Maktu tazminat
B. Hasar tazminatı
C. Taşıma tazminatı
D. Hiçbiri

39. Aşağıdakilerden hangisi nakliyat emtia sigortasında teminat kapsamı dışında kalan hallerden değildir?
A. Sigortalının kasıtlı zararı
B. Nükleer ve atomik rizikolar
C. Gecikme hasarları
D. Deprem ve volkanik rizikolar

40. Karayoluyla taşınacak tehlikeli maddeler ADR sözleşmesine göre kaç sınıfa ayrılmıştır?
A. 5
B. 7
C. 9
D. 10

41. Hastane atıkları tehlikeli madde olarak hangi sınıfa girer ?
A. Yanıcı katı madde
B. Bulaşıcı özelliği olan madde
C. Zehirli madde
D. Aşındırıcı madde

42. Sınıf 2 kapsamına giren tehlikeli maddeler aşağıdakilerden hangisidir?
A. Patlayıcı maddeler, patlayıcı madde içeren nesneler
B. Yanıcı sıvı maddeler
C. Yanıcı katı maddeler
D. Gazlar

43. K Türü Yetki Belgesi sahibi firmalar en fazla kaç tane aracı kiralık olarak çalıştırabilirler?
A. Öz mal araç sayısının yarısı kadar
B. Öz mal araç sayısı kadar
C. Öz mal araç sayısının 2 katı
D. Kiralık araç çalıştıramazlar

44. Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre, yetki belgesi sahibi gerçek kişilerin ölümü halinde kanuni mirasçıları veya onlar adına yetkili olanlar, bu durumu kaç gün içinde Bakanlığa bildirmek zorundadırlar?
A. 60
B. 90
C. 120
D. 180

45. Karayolu Taşıma Kanunu’na göre aşağıda belirtilen taşımalardan hangisi bu kanunun kapsamı içerisinde yer alır?
A. Özel otomobiller ve bunların römorkları ile yapılan taşımalar.
B. Türk Silahlı Kuvvetlerine ait motorlu taşıtlar ve bunların römorklarıyla yapılan taşımalar.
C. Kamuya açık karayolunda motorlu taşıtlarla yapılan yolcu ve eşya taşımaları.
D. Lastik tekerlekli traktörlerle çekilen römorklarla yapılan taşımalar.

46. Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur.
A. Yetki belgesi sahiplerinin yetki belgesinin verilmesinden itibaren 1 ay içinde faaliyete başlamaları şarttır.
B. Yetki belgesi sahiplerinin yetki belgesinin verilmesinden itibaren 3 ay içinde faaliyete başlamaları şarttır.
C. Yetki belgesi sahiplerinin yetki belgesinin verilmesinden itibaren 6 ay içinde faaliyete başlamaları şarttır.
D. Yetki belgesi sahiplerinin yetki belgesinin verilmesinden itibaren 1 yıl içinde faaliyete başlamaları şarttır.

47. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, K1, K3, L1, M1 belgeleri ile N ve P türü yetki belgeleri eki taşıt belgelerine asgari kapasitenin dışında kaydedilecek taşıtlar için yaş şartı kaçtır?
A. 10
B. 14
C. 19
D. Yaş şartı aranmaz.

48. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, tarifeli olarak ticari amaçla kargo işletmeciliği yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilecek yetki belgesi türü aşağıdakilerden hangisidir?
A. L türü yetki belgesi
B. K türü yetki belgesi
C. M türü yetki belgesi
D. N türü yetki belgesi

49. Yüklü veya yüksüz araçların uzunluk, genişlik ve yüksekliklerinin azami sınırlarını belirleyen ölçülere ne ad verilir?
A. İstiap haddi
B. Gabari
C. Kapasite
D. Yük taşıma sınırı

50. Şerit değiştirmek isteyen sürücüler, işaret vermeden ve manevraya başlamadan önce aşağıdaki kurallardan hangisine uymak zorundadır?
A. Arkadan gelen aracın hızını tahmin etmek.
B. Arkadan gelen aracın cinsini ve mesafesini tahmin etmek.
C. Öndeki araçların hızlarını ve mesafelerini gözlemek.
D. Gireceği şeridin boş olup olmadığını kontrol etmek, bu şeritten gelen araç varsa emniyetle geçmesini beklemek.

30 Haziran 2012 Tarihinde Yapılan Src 4 Belgesi Sınavının Cevaplarını Görmek İçin Bakabilirsiniz.

Leave a Reply