ilk yardım sertifikası

OLAĞANÜSTÜ ŞARTLARDA YAPILACAK DÜZENLEMELER

Olağanüstü Şartlarda Yapılacak Düzenlemeler Nedir?

MADDE 86-

(1) Bakanlık, doğal afet, gerginlik ve savaş hali, zorunlu göç, ekonomik ve siyasi kriz ve benzeri olağanüstü ve zorunlu hallerde, ülkelerin bu konulardaki durum ve konumlarına göre bu Yönetmelikte uluslararası taşımalar ve faaliyetlerle ilgili hükümleri o ülkelere yönelik olarak belirli bir süre için değiştirebilir veya kaldırabilir.

Src Belgesi

Leave a Reply