ilk yardım sertifikası

TUTANAKLARI DÜZENLEYENLERİN YÜKÜMLÜLÜĞÜ VE TUTANAKLARIN MUHAFAZASI

Tutanakları Düzenleyenlerin Yükümlülüğü Ve Tutanakların Muhafazası

Tutanakları Düzenleyenlerin Yükümlülüğü Ve Tutanakların Muhafazası Nedir?

MADDE 74-

(1) Tutanak düzenleyenlerin tutanaklarla ilgili yükümlülükleri aşağıda belirtilmiştir.

  • a) Tutanaklara, mensubu olduğu kurumun veya birimin adı bulunan kaşe veya damgayı basmak veya bu kurumun veya birimin adını yazmak.
  • b) Tutanaklara, kendi adını, soyadını, görev unvanını ve sicil numarasını yazarak veya bu bilgiler bulunan kaşe veya damgayı her nüshasına basarak imza etmek.
  • c) Tutanakları, tebliğ yerine geçmek üzere, hakkında işlem yapılana veya temsilcisine imza ettirmek ve bir nüshasını vermek.
  • ç) Tutanakları imza etmekten kaçınanlar için “imza etmedi” kaydı koymak.
  • d) Zorunlu hallerde sorumlular için “gıyabında” yazarak kayıt koymak.
  • e) Tutanakların birer örneğini Bakanlığa göndermek.

(2) Bakanlığa gönderilen tutanak örnekleri Bakanlığın ilgili birimi tarafından incelenir, değerlendirilir ve muhafaza edilir.

Transit Taşıma Nedir?

Bizi pinterest te takip edebilirsiniz.

Leave a Reply