ilk yardım sertifikası

İHLAL VE İDARİ PARA CEZASI KARAR TUTANAĞI DÜZENLENMESİ

İhlal Ve İdari Para Cezası Karar Tutanağı Düzenlenmesi Nedir?

MADDE 67 –

(1) Kanunda öngörülen ve bu Yönetmelikte belirtilen kusurları ve/veya
ihlalleri işleyenler hakkında, 66 ncı maddede belirtilen görevliler tarafından idari para cezası
ve/veya ihlal tespitine dair tutanak düzenlenir.
(2) Tutanaklar, para cezası gerektiren kusurlar için idari para cezası karar tutanağı,
uyarma gerektiren mevzuat ihlalleri için ihlal tespit tutanağı olmak üzere iki şekilde düzenlenir.
(3) Birden fazla kusurun bir arada işlenmesi halinde her kabahat için ayrı idari para cezası
karar tutanağı düzenlenir.
(4) Birden fazla mevzuat ihlalinin bir arada işlenmesi halinde her ihlal için ayrı ihlal tespit
tutanağı düzenlenir.
(5) İdari para cezalarına ilişkin diğer hususlarda Maliye Bakanlığınca yayımlanan
mevzuat esas alınır.
(6) Bu maddeye göre düzenlenecek tutanaklar, elektronik olarak da düzenlenebilir.
Elektronik olarak düzenlenecek tutanaklara ilişkin hususlar, Bakanlıkça düzenlenir.

Leave a Reply