ilk yardım sertifikası

MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ

Mesleki Yeterlilik Belgesi Nedir?

İlgili mevzuatın bu Yönetmelik kapsamındaki faaliyetlerde bulunanlar için öngördüğü mesleki yeterlilik eğitimini alan ve/veya yapılacak olan sınavlarda başarılı olanlara verilen belgeyi ifade eder.

Src Belgesi

Leave a Reply