MESLEKİ YETERLİLİK

Mesleki Yeterlilik Nedir?

Mesleki Yeterlilik

Karayolu taşımacılık faaliyetlerinin icrası ile ilgili eğitim, bilgi, beceri ve donanıma sahip olmayı, ifade eder.

Src Belgesi

OKUMALISIN!  SİGORTA POLİÇESİ

Yorumunuzu buraya bırakabilirsiniz...