ilk yardım sertifikası

TAŞITLARIN SADECE BİR YETKİ BELGESİNE KAYITLI OLMA ZORUNLULUĞU

Taşıtların Sadece Bir Yetki Belgesine Kayıtlı Olma Zorunluluğu Nedir?

MADDE 26-

(1) Taşıtlar, sadece bir yetki belgesi eki taşıt belgesine kaydedilir.

Leave a Reply