ilk yardım sertifikası

GEÇİŞ BELGESİ YÖNERGESİ UKRAYNA

Madde 14: Ukrayna ve Beyaz Rusya’ya Yapılan Taşımalar

A-Dağıtım Usulü

Temin edilen geçiş belgeleri dönemsel kısıtlamaya tabi olmaksızın genel kullanıma açılır.

B-Özel Şartlar

1- Türk Limanlarından doğrudan Ukrayna Limanlarına Ro-Ro ile giden taşıtlara Ukrayna geçiş belgesi tahsis edilir. Ayrıca, Kazakistan’a taşıma yapacak ve dönüş yükünü Ukrayna’dan alacağını beyan eden taşıtlara, talep etmeleri halinde Ukrayna boş giriş/üçüncü ülke ve Rusya transit geçiş belgesi verilir.

2- Ukrayna üzerinden transit taşıma yapacak EURO3 ve üstü normdaki taşıtlara Ukrayna transit geçiş belgesi tahsis edilmez.

3- Ukrayna üzerinden transit taşıma yapmak için geçiş belgesi talep eden taşıtlar, ilgili egzoz emisyon değeri gösterir (yola elverişlilik muayene sertifikası vs.) belgeyi ibraz etmek zorundadır.

4- Rusya’ya yapılan taşımalardan sonra dönüşte Beyaz Rusya üzerinden geçerek Polonya’dan dönüş yükünü alacağını beyan eden taşıtlara, Beyaz Rusya geçiş belgesi tahsis edilir.

5- Ukrayna varışlı Ro-Ro hatları kullanarak yurtdışına çıkış yapacak ve dönüşlerinde kara güzergahından ülkeye dönecek olan taşıtlara talep etmeleri halinde Romanya ücretli transit ve Bulgaristan ücretli transit geçiş belgeleri tahis edilir.

GEÇİŞ BELGESİ YÖNERGESİ

AMAÇ

KAPSAM

TANIMLAR

Danışma Komisyonunun Çalışma Usulü

Başvuru

Geçiş Belgesi Dağıtımı Yapılacak Yerler

Dağıtım Büroları

Belge Dağıtımının Genel Şartları

Avusturya’ya veya Avusturya Üzerinden Transit Geçerek Diğer Avrupa Ülkelerine Yapılacak Taşımalar:

İtalya’ya veya İtalya Üzerinden Transit Geçerek Diğer Avrupa Ülkelerine Yapılacak Taşımalar:

Makedonya ve Arnavutluk Ülkelerine Yapılacak Taşımalar:

Bulgaristan, Bosna-Hersek, Hırvatistan, Slovenya, Sırbistan ve Karadağ’a Yapılacak Taşımalar:

Rusya’ya ve Rusya Üzerinden Geçilerek Diğer Ülkelere Yapılacak Transit Taşımalar:

Ukrayna ve Beyaz Rusya’ya Yapılan Taşımalar:

Afganistan, Azerbaycan, Gürcistan, Kırgızistan, Tacikistan ve Özbekistan’a Yapılan Taşımalar:

Kazakistan’a ve Kazakistan Üzerinden Geçilerek Diğer Ülkelere Yapılacak Transit Taşımalar:

Romanya, Macaristan, Çek Cumhuriyeti, Fransa, İspanya, Tunus, Portekiz, Slovak Cumhuriyeti, Polonya, Almanya, İsveç, Norveç, Finlandiya, Danimarka, Belçika, Hollanda, İngiltere, Lüksemburg, İsviçre ve İrlanda ile Ülkemiz Arasında Yapılan Taşımalar:

Çok Girişli Geçiş Belgelerinin Dağıtımı

İzlenecek Güzergahlar

Leave a Reply