DEPO

Depo Nedir? Eşyanın açık ve kapalı alanda muhafaza edilmesine uygun olan yeri ifade eder. Src Belgesi Denetimle Görevli Ve Yetkili Kılınanlar

DENETİMLE GÖREVLİ VE YETKİLİ KILINANLAR

Denetimle Görevli Ve Yetkili Kılınanlar Ve Bunlarla İlgili Hususlar MMADDE 72- (1) Kanunda yazılı idarî para cezalarını uygulamaya Kanunun 27 nci maddesinde belirtilen kişiler yetkilidir. (2) (Değişik: RG 31/12/2011-28159) İhlal tutanağı düzenleyebilecek personel aşağıda sayılmıştır: …

DENETİMLE GÖREVLİ VE YETKİLİ KURULUŞLAR

Denetimle Görevli Ve Yetkili Kuruluşlar Nelerdir? MADDE 72- (1) Kanunda yazılı idarî para cezalarını uygulamaya Kanunun 27 nci maddesinde belirtilen kişiler yetkilidir. (2) (Değişik: RG 31/12/2011-28159) İhlal tutanağı düzenleyebilecek personel aşağıda sayılmıştır: a) Bakanlıkça Yetkili …

DENETİM VE TUTANAKLAR

Denetim ve Tutanaklar, İdari Para Cezaları ve Diğer İdari Yaptırımlar Denetim ve Tutanaklar Denetim Denetimle görevli ve yetkili kuruluşlar Denetimle görevli ve yetkili kılınanlar ve bunlarla ilgili hususlar İhlal ve idari para cezası karar tutanağı …
Denetim nedir?

DENETİM

Denetim Nedir? MADDE 70- (1) Yetki belgesi sahiplerinin Kanun ve bu Yönetmelik kapsamında yer alan faaliyetleri Bakanlığın denetimine tabidir. (2) Bakanlık yapacağı denetimleri; kendisinin yanı sıra, Kanunun 35 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanarak bu Yönetmeliğin …

4925 SAYILI KARAYOLLARI TAŞIMA YÖNETMELİĞİ

Başlangıç ve Temel Hükümler Dayanak MADDE 3- (1) (Değişik: RG 31/12/2011-28159) Bu Yönetmelik; 10/7/2003 tarihli ve 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu ile 26/9/2011 tarihli ve 655 sayılı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri …

DAĞITIM İŞLETMECİSİ

Dağıtım İşletmecisi Nedir? Tek parçada en fazla 5 kilogram ağırlığındaki kargoların kısa sürede kapıdan kapıya kendi nam ve hesabına dağıtımını yapan gerçek ve tüzel kişileri ifade eder. Src Belgesi D TÜRÜ YETKİ BELGELERİ SRC BELGESİ …

D TÜRÜ YETKİ BELGELERİ

D Türü Yetki Belgeleri Nedir? (4) D türü yetki belgesi: Otobüsle yurt içi yolcu taşımacılığı yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilir. Taşımanın şekline göre aşağıdaki türlere ayrılır: a) D1 yetki belgesi: Tarifeli olarak şehirler arası …

ÇEŞİTLİ VE SON HÜKÜMLER

Çeşitli Ve Son Hükümler Nedir? Karayoluyla yapılacak hac ve umre Hüküm bulunmayan haller Sürelerin başlangıcı ve bitişi Bildirim Olağanüstü şartlarda yapılacak düzenlemeler Yürürlükten kaldırılan yönetmelik Yürürlük Yürütme Karayolu Taşıma Yönetmeliğine Göre Alınacak Yetki Belgesi Ücretleri …

ÇEKİCİ

Çekici Nedir? Römork ve yarı römorkları çekmek için imal edilmiş olan ve bunlar olmadan eşya taşıyamayan motorlu taşıtı ifade eder. Src Belgesi