Etiket: Terminal

TERMİNALLERİN SAHİP OLMASI GEREKEN FİZİKİ ÖZELLİKLER

Terminallerin Sahip Olması Gereken Fiziki Özellikler Nedir? MADDE 33- (1) Terminallerde bulunması gereken asgari fiziki özelliklerin aşağıda belirtilen şekilde olması şarttır: a) Yurtiçi ve uluslararası yolcu terminalleri; 1) Terminallerin en az 2.000 m2 alan üzerinde, …

TERMİNALLERDE YER BULUNMAMASI HALİNDE YAPILACAK UYGULAMA

Terminallerde Yer Bulunmaması Halinde Yapılacak Uygulama Nedir? MADDE 62- (1) Yolcu terminallerinde yer bulunmaması veya terminal işletmecileri tarafından yer tahsis edilememesinin/edilmemesinin belgelenmesi hallerinde; bu Yönetmeliğin 61 inci maddesi hükümleri uygulanır. İlgili yazılar Terminal İşletmecisi Terminal …

TERMİNALLER İLE İLGİLİ GENEL KURALLAR

Terminaller İle İlgili Genel Kurallar Nedir? MADDE 32- (1) Karayolu taşımacılık faaliyetlerinin ayrılmaz bir parçası ve temel altyapısı olan ve bu Yönetmelik kapsamında şehirlerarası, yurtiçi ve uluslararası alanda faaliyet gösteren yetki belgesi sahipleri ile bunların …
Terminaller

TERMİNALLER

Terminaller Nedir? Terminaller ile ilgili genel kurallar Terminallerin sahip olması gereken fiziki özellikler İlgili yazılar Terminal İşletmecisi Terminal İşletmeciliği Nedir? Terminal İşletmecilerinin Yükümlülükleri Terminal Kullanma Zorunluluğu ve Ara Duraklar Terminal Ücretleri Nedir? Terminalin Bulunmadığı Yerleşim …

TERMİNALİN BULUNMADIĞI YERLEŞİM BİRİMLERİNDE YAPILACAK UYGULAMA

Terminalin Bulunmadığı Yerleşim Birimlerinde Yapılacak Uygulama MADDE 61- (1) Yolcu terminalinin bulunmadığı yerleşim birimlerinde, tarifeli yolcu taşımacılığında kullanılmak üzere ilgili mahalli makamlarca yolcuların asgari ihtiyaçlarını karşılayacak fiziki şartları haiz bir yer tahsis edilir veya belirlenir. …

TERMİNAL ÜCRETLERİ

Terminal Ücretleri Nedir? MADDE 64- (1) Terminal işletmecileri tarafından, terminalin bakımı, onarımı, korunması ve işletme giderlerinin karşılanması ve kâr amacıyla; a) Yetki belgesi sahiplerinin taşıt belgelerine kayıtlı her taşıt başına sadece terminal çıkışlarında makul bir …

TERMİNAL KULLANMA ZORUNLULUĞU VE ARA DURAKLAR

Terminal Kullanma Zorunluluğu ve Ara Duraklar Nedir? İlgili yazılar Terminal İşletmecisi Terminal İşletmeciliği Nedir? Terminal İşletmecilerinin Yükümlülükleri Terminal Kullanma Zorunluluğu ve Ara Duraklar Terminal Ücretleri Nedir? Terminalin Bulunmadığı Yerleşim Birimlerinde Yapılacak Uygulama Terminaller Nedir? Terminaller …

TERMİNAL İŞLETMECİSİ TANIMI

Terminal İşletmecisi Bu Yönetmelikte tanımlanan bir yolcu veya eşya/kargo terminalini işleten gerçek veya tüzel kişileri ifade eder. İlgili yazılar Terminal İşletmecisi Terminal İşletmeciliği Nedir? Terminal İşletmecilerinin Yükümlülükleri Terminal Kullanma Zorunluluğu ve Ara Duraklar Terminal Ücretleri …
Terminal İşletmeciliği

TERMİNAL İŞLETMECİLİĞİ

Terminal İşletmeciliği Nedir? Terminal işletmecilerinin yükümlülükleri Terminal ücretleri İlgili yazılar Terminal İşletmecisi Terminal İşletmeciliği Nedir? Terminal İşletmecilerinin Yükümlülükleri Terminal Kullanma Zorunluluğu ve Ara Duraklar Terminal Ücretleri Nedir? Terminalin Bulunmadığı Yerleşim Birimlerinde Yapılacak Uygulama Terminaller Nedir? …

TERMİNAL İŞLETMECİLERİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Terminal İşletmecilerinin Yükümlülükleri Nedir? MADDE 63- (1) Terminal işletmecileri; a) Terminallerde faaliyet gösteren taşımacı ve acenteler ile diğer işletmecilere fatura ettikleri ortak giderlerle ilgili şeffaf olmak ve bu hususta yeterli, açık ve anlaşılır bilgi vermekle, …