ilk yardım sertifikası

ANTREPO

Antrepo Nedir?

Antrepo hakkında bilgiler:

Gümrük mevzuatı hükümlerine göre açılmasına izin verilen ve gümrük idaresine verilen beyannameyle gümrük idaresi gözetimi ve denetimi altında eşyanın muhafaza edildiği yeri ifade eder.

Src Belgesi

4925 Sayılı Karayolları Taşıma Yönetmeliği

Leave a Reply