ilk yardım sertifikası

DENETİM VE TUTANAKLAR

denetim ve tutanaklar

Denetim ve Tutanaklar, İdari Para Cezaları ve Diğer İdari Yaptırımlar

Denetim ve Tutanaklar

 • Denetim
 • Denetimle görevli ve yetkili kuruluşlar
 • Denetimle görevli ve yetkili kılınanlar ve bunlarla ilgili hususlar
 • İhlal ve idari para cezası karar tutanağı düzenlenmesi
 • Tutanakları düzenleyenlerin yükümlülüğü ve tutanakların muhafazası
 • İdari Para Cezaları
 • Diğer İdari Yaptırımlar
 • Uyarma
 • Geçici durdurma
 • İptal
 • İdari Para Cezası ve Diğer İdari Yaptırımların Birlikte Uygulanması
 • Ücretler ve Son Hükümler
 • Belge Ücretleri
 • Yetki Devri
 • Çeşitli ve Son Hükümler
 • Karayoluyla yapılacak hac ve umre
 • Hüküm bulunmayan haller
 • Sürelerin başlangıcı ve bitişi
 • Bildirim
 • Olağanüstü şartlarda yapılacak düzenlemeler
 • Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
 • Yürürlük
 • Yürütme

Leave a Reply