ilk yardım sertifikası

GEÇİŞ BELGESİ YÖNERGESİ ROMANYA

Madde 17: Romanya, Macaristan, Çek Cumhuriyeti, Fransa, İspanya, Tunus, Portekiz, Slovak Cumhuriyeti, Polonya, Almanya, İsveç, Norveç, Finlandiya, Danimarka, Belçika, Hollanda, İngiltere, Lüksemburg, İsviçre ve İrlanda ile Ülkemiz Arasında Yapılan Taşımalar

A-Dağıtım Usulü

1- Temin edilen geçiş belgeleri, Romanya ve Macaristan ücretsiz geçiş belgeleri ile Belçika hariç, dönemsel kısıtlamaya tabi olmaksızın genel kullanıma açılır.

2- Romanya Ro-Ro ücretsiz transit geçiş belgeleri de dönemsel kısıtlamaya tabi olmaksızın genel kullanıma açılır.

3- Tek girişli Belçika ve Hollanda geçiş belgelerinin %50’si Ocak ayında, %50’si ise Temmuz ayında genel kullanıma açılır.

B-Özel Şartlar

1- Yukarıdaki ülkelere yük almak üzere boş çıkış yapacak taşıtlara;

– Macaristan ve Romanya ücretsiz geçiş belgeleri,

– Avusturya, Fransa, İspanya ve Çek Cumhuriyeti geçiş belgeleri tahsis edilmez.

2- Çek Cumhuriyeti geçiş belgelerinden ikili/transit geçiş belgeleri sadece transit taşımalara tahsis edilir. İkili geçiş belgeleri dönüş yükü taşımalarına da tahsis edilir.

3- Deniz sınır kapılarından bir ülkeye taşıma yapacak ve dönüş yükünü Slovakya’dan alacak olan firmalara talep etmeleri halinde Slovakya boş giriş/3.ülke geçiş belgesi tahsis edilir.

4-Deniz sınır kapılarından bir ülkeye taşıma yapacak ve dönüş yükünü Slovakya’dan alacak olan firmalara talep etmeleri halinde Slovakya ikili geçiş belgesi tahsis edilir.

 • Slovakya’ya boş giriş yaparak bu ülkeden ülkemize dönüş yükü alacak taşımalara ikili geçiş belgesi, 3 ncü ülke taşıması yapacak taşıtlara ise 3.ülke geçiş belgesi tahsis edilir.

5- İspanya ve Portekiz’e yük götürecek taşıtlara en az 5 ton (ambalaj malzemesinde 2,5 ton) yüklü olması halinde İspanya geçiş belgesi verilir. Ancak, yükün tamamının İspanya ve/veya Portekiz olması veya parsiyel yükün bir bölümünün İspanya diğer bölümünün Portekiz olması veya bu Yönerge’nin 8inci maddesinin “B-Özel Şartlar Bölümü” 1 inci fıkrasında tanımlanan şartlardan birini sağlaması halinde tonaj şartı aranmaz.

 • İspanya geçiş belgeleri dönüş yükü taşımaları için tahsis edilmez.

6- Romanya transit ücretsiz geçiş belgeleri; Romanya’dan transit geçecek taşıtlar için ikişer aylık dönemler halinde kullanıma açılır.

 • a) Dönem içinde kullanılmayan belgeler sonraki döneme aktarılır. Dönem içinde açılacak belgenin tükenmesi halinde bir sonraki dönemin kotasından belge kullandırılmaz.
 • b) Firma kaşeli olarak iadeye alınan belgeler, dönem içinde Romanya ücretsiz geçiş belgelerinin tükendiği tarihten itibaren bir sonraki ücretsiz geçiş belgesi dağıtım dönemine kadar hiçbir nedenle tahsis edilmez.
 • Romanya varışlı Ro-Ro hatları kullanarak yurtdışına çıkış yapacak ve dönüşlerinde kara güzergahından ülkeye dönecek olan taşıtlara talep etmeleri halinde de Romanya ücretli transit ve Bulgaristan ücretli transit geçiş belgeleri tahsis edilir.

7- Macaristan ücretsiz geçiş belgelerinin;

 • a) % 63’ü Bu Yönergenin 8 inci maddesinin “B-Özel Şartlar Bölümü” 1 inci fıkrasında tanımlanan taşımaları yapan taşıtlara 2’şer aylık dönemler halinde tahsis edilir.
 • b) % 37’si Macaristan, Çek Cum., Slovakya, Polonya ve Polonya’dan transit geçmek şartıyla İsveç, Norveç, Finlandiya ve Ada Danimarka’ya taşıma yapacak taşıtlara 2’şer aylık dönemler halinde tahsis edilir. Ada Danimarka’ya yönelik taşımalarda gümrük beyannamesinde eşyanın Ada Danimarka’ya taşındığı görülmelidir.
 • c) Macaristan, Çek Cum., Slovakya, Polonya ve Polonya’dan transit geçmek şartıyla İsveç, Norveç, Finlandiya ve Ada Danimarka’ya parsiyel yük götürecek taşıtların en az 10 ton (Mobilya ve tekstilde 5 ton) yüklü olması halinde, taşınan yükün cinsine bakılmaksızın Macaristan ücretsiz belgesi verilir.
 • d) Dönem içinde kullanılmayan belgeler sonraki döneme aktarılacaktır. Dönem içinde bir sonraki dönemin kotasından belge kullandırılmaz.
 • e) Firma kaşeli olarak iadeye alınan belgeler, yukarıda belirtilen (a) ve (b) fıkralarındaki taşıma türlerinden birine ayrılan ücretsiz geçiş belgelerinin tükendiği tarihten itibaren bir sonraki ücretsiz geçiş belgesi dağıtım dönemine kadar o taşıma türüne hiçbir nedenle tahsis edilmez.
 • Macaristan tren hattını kullanan taşımacılara, iki gidiş-dönüş veya 4 tek yön tren kullanımı karşılığında bir adet Macaristan ücretsiz geçiş belgesi tahsis edilir.

GEÇİŞ BELGESİ YÖNERGESİ

AMAÇ

KAPSAM

TANIMLAR

Danışma Komisyonunun Çalışma Usulü

Başvuru

Geçiş Belgesi Dağıtımı Yapılacak Yerler

Dağıtım Büroları

Belge Dağıtımının Genel Şartları

Avusturya’ya veya Avusturya Üzerinden Transit Geçerek Diğer Avrupa Ülkelerine Yapılacak Taşımalar:

İtalya’ya veya İtalya Üzerinden Transit Geçerek Diğer Avrupa Ülkelerine Yapılacak Taşımalar:

Makedonya ve Arnavutluk Ülkelerine Yapılacak Taşımalar:

Bulgaristan, Bosna-Hersek, Hırvatistan, Slovenya, Sırbistan ve Karadağ’a Yapılacak Taşımalar:

Rusya’ya ve Rusya Üzerinden Geçilerek Diğer Ülkelere Yapılacak Transit Taşımalar:

Ukrayna ve Beyaz Rusya’ya Yapılan Taşımalar:

Afganistan, Azerbaycan, Gürcistan, Kırgızistan, Tacikistan ve Özbekistan’a Yapılan Taşımalar:

Kazakistan’a ve Kazakistan Üzerinden Geçilerek Diğer Ülkelere Yapılacak Transit Taşımalar:

Romanya, Macaristan, Çek Cumhuriyeti, Fransa, İspanya, Tunus, Portekiz, Slovak Cumhuriyeti, Polonya, Almanya, İsveç, Norveç, Finlandiya, Danimarka, Belçika, Hollanda, İngiltere, Lüksemburg, İsviçre ve İrlanda ile Ülkemiz Arasında Yapılan Taşımalar:

Çok Girişli Geçiş Belgelerinin Dağıtımı

İzlenecek Güzergahlar

Leave a Reply