ilk yardım sertifikası

TAŞIMA İŞLERİNDE İSTİHDAM EDİLENLER

Taşıma İşlerinde İstihdam Edilenler Nedir?

  • Taşıma işlerinde nitelikli ve yeterli personel istihdamı
  • Taşıma işlerinde istihdam edilenlerin hakları ve sorumlulukları
  • Şoförlerde aranacak nitelik ve şartlar
  • Şoförlerin çalışma ve dinlenme süreleri

Taşıma İşlerinde Nitelikli Ve Yeterli Personel İstihdamı

Twitter adresimiz:  twitter.com/srcbelgesi123

Leave a Reply