ilk yardım sertifikası

Depo Tanımı Ve Çeşitleri

Depo Nedir?

Eşyanın açık ve kapalı alanda muhafaza edilmesine uygun olan yeri ifade eder.

Ambar ve depolama nedir?

Depolama sadece lojistik sektöründe değil, hayatın birçok alanında önemli kazanımlardan biridir. Biz buna “Kazanç” diyoruz çünkü depolama ve depolama alanları, ürün veya eşyanın istiflenmesi ve güvenli bir şekilde muhafaza edilmesi için çok önemli bir yere sahiptir. Bu yazımızda özellikle lojistik sektöründe depolama alanlarının öneminden bahsediyoruz. Özellikle insan gücünün yetersiz olduğu durumlarda zaman kazandıran iş makinelerinden olan ve halk arasında portif ya da forklift olarak bilinen forkliftlerin çalışma alanlarından biri de depolardır. Depolar kullanım ömürlerine göre çeşitlenmektedir.

Depo Çeşitleri

Depo Çeşitleri

Depo Çeşitleri

Başlıca tercih edilen rulman tipleri toplam 3 ana başlık altında incelenebilir. Ürünlerin ne kadar hava ile temas ettiğine bağlı olarak depolama türleri farklılık göstermektedir. Bunlar kısa süreli açık hava, kapalı hava ve soğuk hava deposudur. Ek olarak, gruplara ayrılan rulman türleri de vardır. Bu çeşitleri detaylı olarak incelemek mümkündür.

Geleneksel depolar

Geleneksel depolar genellikle raflar ve özellikle forkliftler olmak üzere mekanik aletlerle donatılır. Yükseklik forklift kapasitesine göre ortalama 6-7 metre civarındadır. Bu nedenle raf sistemi buna göre uyarlanmıştır. Depoya gelen ve depodan çıkan ürün trafiği oldukça fazladır.

LOJİSTİK ALANDA DEPOLAMA

Lojistik depolama, bir ürünün belirli bir süre boyunca depolanması anlamına gelir. Bu işlemden sonra ürünler istenilen lokasyonlara sevkiyat için hazırlanır. Depolamak; Temel olarak kontrol, sayım, dış kaynak kullanımı, toplama, yerleştirme, kontrol ve sevkiyat gibi birçok adımı içerir. Bu adımlar aynı zamanda düzenli depolamanın temelini oluşturur.

lojistik depolama; aynı zamanda sistematik bir çalışma gerektirir. Sistematik çalışmanın iş verimliliği üzerinde doğrudan etkisi vardır. Rulmanların depolama süreleri değişkenlik göstermektedir. Ancak istiflenecek ürünlerin cinsine göre depolama çeşitleri değişmektedir.

DAĞITIM STOK DEPOLARI

Depolar; Ürünlerin transferden önce toplandığı ve biriktirildiği alanlardır. Aynı zamanda bu alanlardaki ürünler kalitelerine göre farklı şekillerde muhafaza edilmektedir. Günümüzde “kamp” teriminin yerine kullanılan birçok farklı kelimeye rastlamak mümkündür.

Depo kelimesi yerine genellikle dağıtım veya transfer merkezi gibi terimler kullanılmaktadır. dağıtım deposu; Ürünlerin son derece kısa sürede depolandığı yerler için genel bir terimdir. Ürünler dağıtım deposunda kısa bir süre bekletildikten sonra taşınacağı yere gönderilir.

Soğuk hava deposu

Soğuk hava deposu nedir? Gıda ve bazı endüstriyel ürünler bulundukları ortam koşullarına bağlı olarak metamorfoza uğrarlar. Hasattan sonra çeşitli besinler hayati fonksiyonlarını kaybetmeye ve çürümeye başlar. Bu ürünlerin hasattan sonra soğukta muhafaza edilmesi, ürünün metabolizmasını koruyarak uzun süre taze kalmasını sağlar. Soğuk hava deposu adı verilen yalıtımlı ve klimalı odalarda saklanan gıdalar tüketiciye taze olarak ulaştırılır.

Ürünlerin soğukta muhafazası nedir? Bu sorunun cevabı muhtemelen insanlık tarihinin en eski dönemlerine kadar uzanmaktadır. Çünkü insanlar uzun süredir yiyeceklerini saklamanın yollarını arıyorlar. Günümüzde teknolojinin bizlere sunduğu ürünler sayesinde bu ihtiyaç rahatlıkla karşılanabilmektedir.

Soğuk hava deposu ne işe yarar?

Çeşitli ilaçlar, tıbbi malzemeler ve gıda maddeleri mikroorganizmaların faaliyetlerinden zarar görebilir. İnsan gözüyle görülmeyen bu canlılar bakteri, virüs ya da mikro-mantar olarak adlandırılabilir. Soğutma sistemleri birçok mikroorganizmanın çoğalmasını ve hayatta kalmasını zorlaştırdığından, besinler uzun süre bozulmadan kalabilir.

E-TİCARET ÜRÜN DEPOLARI

e-ticaret ürünleri için depo yönetimi ve lojistik süreçleri; E-ticaretten istenilen verimin alınabilmesi için senkronize bir şekilde yönetilmesi gerekmektedir. Lojistik sistemlere gereken önemi vermeyen ve bu konuda kapsamlı çalışmalar yapmayan e-ticaret firmaları gelecekte birçok sorunla karşı karşıya kalabilir. Depolama ve depolama verimliliği, müşteri memnuniyeti üzerinde dolaylı da olsa önemli bir etkiye sahiptir.

E-ticaret ürünleri için depo yönetimi süreçlerinin başından sonuna kadar çok profesyonelce ele alınması gerekmektedir. Aynı zamanda müşteriden depoya kadar çok paralel ve düzenli bir çalışma prensibinin sağlanması önemlidir. E-ticaret ürün depoları bu noktada avantajlı ve önemli bir detaydır. Depo yönetimi lojistik olarak ele alınıyorsa ürün teslimi yapılırken profesyonel e-ticaret depo yönetimi hizmetlerinden yararlanılmalıdır. Bu şekilde beklenen verimi elde etmek mümkün hale gelir.

Açık hava kampları

Hava ile tam temas halinde olan depolama alanlarıdır. Çatısı olmayan depolara açık hava depoları da denir. Açık hava depolarında istiflenen malzeme veya ürünler hava ile direkt temas eder.

Cep depolama

Cep depolar; aynı zamanda bir geçiş kampı olarak da bilinir. çanta mağazaları; Ürünlerin depolamaya ihtiyaç duymadan son derece kısa sürede taşınmasına hizmet eden bir antrepo türüdür. Mobil depoların kullanılmasındaki temel amaç, ürünlerin çok farklı lokasyonlardan belirli bir pazara ve müşteri grubuna hızlı bir şekilde ulaştırılması, ayrıca ayrıştırma veya birleştirme işlemleridir. Cep kampları, transfer merkezleriyle tamamen aynı işleve sahiptir.

Depolar, hem çok sayıda hem de küçük ölçekte pazarlara dağıtılabilir. Bu tür kamplar; Havaalanlarında veya tren istasyonlarında tercih edilen depolar ile ecza deposu şubeleri buna örnektir. Cep depoları da merkezi depo kategorisine dahildir.

Src Belgesi

Denetimle Görevli Ve Yetkili Kılınanlar

Leave a Reply