ilk yardım sertifikası

G TÜRÜ YETKİ BELGELERİ

G yetki belgesi

G yetki belgesi türleri

G Türü Yetki Belgeleri Nedir?

(6) G türü yetki belgesi: Ticari amaçla eşya ve kargo taşımacılığı alanında acentelik yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilir.

Faaliyetin şekline göre aşağıdaki türlere ayrılır:

G1 yetki belgesi

Yurtiçi eşya taşımacılığı alanında acentelik yapacaklara verilmektedir.  G1 yetki belgesi sahipleri yalnızca L1, N1, N2, K1 yetki belgesi sahipleriyle acentelik sözleşmesi yapabilir. G1 yetki belgesine başvuru yapanlar, yetki belgeleri süresince en az 30 m2 ‘lik kapalı ve yükleme, boşaltma, aktarma, istifleme ile depolama gibi hizmetlere elverişli yapı ve donanımda, trafiği engellemeyen ve 1 kamyonetin yanaşıp yükleme, boşaltma yapabileceği bağımsız bir taşınmazın kullanım hakkına sahip olmaları şarttır.

NOT: G1 yetki belgesi sahipleri; en fazla 10 adet yetki belgesi sahibiyle, sözleşme yapabilirler.

G2 yetki belgesi:

Uluslararası ve yurtiçi eşya taşımacılığı alanında acentelik yapacaklara verilmektedir. G2 yetki belgesine başvuran firmalarda G1 yetki belgesinde olduğu şartları yerine getirmeleri gerekir.

NOT: G2 yetki belgesi sahipleri; en fazla 10 adet yetki belgesi sahibiyle, sözleşme yapabilirler.

G3 yetki belgesi:

Yurtiçi kargo taşımacılığı alanında acentelik yapacaklara verilir. G3 veya G4 yetki belgesi için başvuranların, yetki belgeleri süresince en az 20 m2 ‘lik kapalı ve yükleme, boşaltma, aktarma, istifleme, tasnif, etiketleme ile depolama gibi hizmetlere elverişli yapı ve donanımda, trafiği engellemeyen ve 1 kamyonetin yanaşıp yükleme, boşaltma yapabileceği bağımsız bir taşınmazın kullanım hakkına sahip olmaları şarttır.

G3 yetki belgesi sahipleri; en fazla 2 adet kargo veya dağıtım işletmecisiyle sözleşme yapabilirler.

G4 yetki belgesi:

Uluslararası ve yurtiçi kargo taşımacılığı alanında acentelik yapacaklara, verilir.

G4 yetki belgesi sahipleri; en fazla 2 adet kargo veya dağıtım işletmecisiyle sözleşme yapabilirler.

G yetki belgeleri ulaştırma ve alt yapı bakanlığının taşra teşkilatları yani gölge müdürlüklerinden alınabilir.

İlginizi Çekebilir: K Yetki belgesi

Leave a Reply