ilk yardım sertifikası

OLAĞANÜSTÜ HAL VE SAVAŞTA TAŞIMANIN PLANLANMASI

Olağanüstü Hal Ve Savaşta Taşımanın Planlanması Nedir?

MADDE 54-

(1) Olağanüstü hal ve savaşta uygulanmak üzere; Bakanlık, ilgili kuruluşlar ve yetki belgesi sahipleriyle işbirliği yaparak olağanüstü hal ve savaşta taşıma hizmetlerinin sürekliliğini sağlayabilmek için gerekli planları hazırlar.
(2) 16/7/1965 tarihli ve 697 sayılı Ulaştırma ve Haberleşme Hizmetlerinin Olağanüstü Hallerde ve Savaşta Ne Suretle Yürütüleceğine Dair Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri saklıdır.

Src Belgesi

Leave a Reply