OLAĞANÜSTÜ HAL VE SAVAŞTA TAŞIMANIN PLANLANMASI

Olağanüstü Hal Ve Savaşta Taşımanın Planlanması Nedir?

MADDE 54-

(1) Olağanüstü hal ve savaşta uygulanmak üzere; Bakanlık, ilgili kuruluşlar ve yetki belgesi sahipleriyle işbirliği yaparak olağanüstü hal ve savaşta taşıma hizmetlerinin sürekliliğini sağlayabilmek için gerekli planları hazırlar.
(2) 16/7/1965 tarihli ve 697 sayılı Ulaştırma ve Haberleşme Hizmetlerinin Olağanüstü Hallerde ve Savaşta Ne Suretle Yürütüleceğine Dair Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri saklıdır.

Src Belgesi

OKUMALISIN!  Src Belgesi Fiyatları

Yorumunuzu buraya bırakabilirsiniz...