ilk yardım sertifikası

D TÜRÜ YETKİ BELGELERİ

D yetki belgesi

D yetki belgesi türleri

D Türü Yetki Belgeleri Nedir?

(4) D türü yetki belgesi: Otobüsle yurt içi yolcu taşımacılığı yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilir.

D Yetki Belge Türleri

Taşımanın şekline göre aşağıdaki türlere ayrılır:

D1 yetki belgesi

Tarifeli olarak şehirler arası ticari yolcu taşımacılığı yapacaklara verilir. D1 yetki belgesi eki taşıt belgelerine, şoförü dahil en az 25 koltuk kapasitesine sahip ticari otobüsler kaydedilir. D1 yetki belgesi almak isteyen firmaların kendine ait 150 adet koltuk kapasitesine otobüsleri olması gerekir. F1 yetki belgesi sahipleri D1 yetki belgesi acentelik sözleşmesi yapabilir.

D2 yetki belgesi

Tarifesiz olarak yurt içi ticari yolcu taşımacılığı yapacaklara verilir. D2 yetki belgesi almak isteyen firmaların kendine ait 75 adet koltuk kapasitesine otobüsleri olması gerekir. F1 yetki belgesi sahipleri D3 yetki belgesi acentelik sözleşmesi yapabilir. Engellileri taşımak amacıyla imal/tadil ve tescil edilmiş özmal taşıtla/taşıtlarla D2 yetki belgesi almak isteyenlerden bir birim taşıt dışında koltuk sayısı bakımından asgari kapasite şartı aranmaz. Bu şekilde D2 yetki belgesi alan kişilerin taşıt belgelerine normal otobüs kaydedilebilmesi için koltuk sayısı bakımından asgari kapasite şartının sağlanması zorunludur.

D3 yetki belgesi

Sadece kendi esas iştigal konusu ile ilgili personelini yurt içinde taşımak üzere yolcu taşımacılığı yapacak ve ticari maksatla taşımacılık yapmayacaklara verilir. D3 yetki belgesi almak isteyen firmaların kendine 1 adet özmal otobüs bulundurmaları gerekir. D3 yetki belgesi eki taşıt belgelerine yaş şartı aranmadan ticari veya hususi otobüsler kaydedilir.

D4 yetki belgesi

Taşıma mesafesine bakılmaksızın il içi ve 100 kilometreye kadar olan şehirler arası tarifeli ve tarifesiz olarak ticari yolcu taşımacılığı yapacaklara, verilir. D4 yetki belgesi almak isteyen firmaların kendine 1 adet özmal otobüs bulundurmaları gerekir. F1 yetki belgesi sahipleri D4 yetki belgesi acentelik sözleşmesi yapabilir. D4 yetki belgesi eki taşıt belgelerine en fazla 10 adet otobüs kaydedilir. (Ek cümle: RG 23/10/2012-28450) Sadece tarifesiz taşımacılık yapmak üzere D4 yetki belgesi düzenlenmez.

Src Belgesi

Depo Nedir?

SRC BELGESİ DERSLERİ

Leave a Reply