TARİFELİ TAŞIMALAR

TARİFELİ TAŞIMALAR

Tarifeli Taşımalar Nedir? Taşıma hattı ve taşıma güzergahına uyma zorunluluğu Hat sayısı Ücret tarifeleri Zaman tarifeleri Tarifelere uyma zorunluluğu Terminal kullanma zorunluluğu ve ara duraklar Terminalin bulunmadığı yerleşim birimlerinde yapılacak uygulama Terminallerde yer bulunmaması halinde …
TARİFELERE UYMA ZORUNLULUĞU

TARİFELERE UYMA ZORUNLULUĞU

Tarifelere Uyma Zorunluluğu Nedir? MADDE 59- (1) Tarifeli taşımacılık faaliyetinde bulunan yetki belgesi sahipleri, “görülmüştür” şerhi düşülen ücret tarifeleri ile “onaylanmış” zaman tarifelerine uymak zorundadırlar. (2) Tarifeli yolcu taşımalarında; Bakanlıkça onaylanmış zaman tarifesinde yer almayan …
TANIMLAR

TANIMLAR

MADDE 4 – (1) 10/7/2003 tarihli ve 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununda belirtilen tanımlara ek olarak bu Yönetmelikte geçen kavramlar; Ambar Küçük otobüs (minibüs) Antrepo Otomobil Ara durak Özel izin belgesi Atıl kapasite Özmal taşıt …
T TÜRÜ YETKİ BELGELERİ

T TÜRÜ YETKİ BELGELERİ

T Türü Yetki Belgeleri Nedir? (14) T türü yetki belgesi: Terminal işletmeciliği yapacak gerçek ve tüzel kişiler ile kamu kurum ve kuruluşlarına verilir ve aşağıdaki türlere ayrılır: a) T1 yetki belgesi: Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde …
Römork

RÖMORK

Römork Nedir? Motorlu taşıtla çekilen insan, hayvan veya eşya taşımak için imal edilmiş motorsuz taşıtı ifade eder.

RESMİ TAŞIT

Resmi Taşıt Nedir? Araç tescil belgesinde “resmi” olarak tescil edilmiş taşıtı ifade eder.
R Türü Yetki Belgesi

R TÜRÜ YETKİ BELGELERİ

R Türü Yetki Belgeleri Nedir? (13) (Değişik: RG 23/10/2012-28450) R türü yetki belgesi: Ticari amaçla eşya taşımacılığı alanında taşıma işleri organizatörlüğü yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilir. Faaliyetin şekline göre aşağıdaki türlere ayrılır: a) R1 …

POSTA GÖNDERİSİ

Posta Gönderisi Nedir? Posta Telgraf Teşkilatı (PTT) İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından taşınmak üzere, belirli bir form altında haberleşme niteliğindeki gönderileri, kitap numunelerini, katalogları, gazeteleri, süreli yayınları, dosyaları ve posta kolilerini ifade eder.
P TÜRÜ YETKİ BELGELERİ

P TÜRÜ YETKİ BELGELERİ

P Türü Yetki Belgeleri Nedir? (12) P türü yetki belgesi: Ticari amaçla dağıtım işletmeciliği yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilir. Faaliyetin şekline göre aşağıdaki türlere ayrılır: a) P1 yetki belgesi: İliçi dağıtım işletmeciliği yapacaklara, b) …
ÖZMAL TAŞIT

ÖZMAL TAŞIT

Özmal Taşıt Nedir? Araç tescil belgesinde yetki belgesi sahibi adına kayıtlı taşıtı ifade eder.