TAŞIMA İŞLERİNDE İSTİHDAM EDİLENLER

TAŞIMA İŞLERİNDE İSTİHDAM EDİLENLER

Taşıma İşlerinde İstihdam Edilenler Nedir? Taşıma işlerinde nitelikli ve yeterli personel istihdamı Taşıma işlerinde istihdam edilenlerin hakları ve sorumlulukları Şoförlerde aranacak nitelik ve şartlar Şoförlerin çalışma ve dinlenme süreleri
TAŞIMA İŞLERİ ORGANİZATÖRÜ

TAŞIMA İŞLERİ ORGANİZATÖRÜ

Taşıma İşleri Organizatörü Nedir? Kanun, bu Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuatın taşımacılık sıfatı ile faaliyet gösterenlere getirdikleri yükümlülük ve sorumluluklar çerçevesinde taşımacı kabul edilerek, bu Yönetmeliğe göre eşya taşımacılığı alanında yetki belgesi almış gerçek ve …
Taşıma İrsaliyesi

TAŞIMA İRSALİYESİ

Taşıma İrsaliyesi Nedir? Taşıma faaliyetinde bulunanların, taşınmasını üstlendikleri bir veya birden çok gönderilen ve gönderene ait aynı taşıtta, aynı zamanda taşınan eşya veya kargo için ilgili mevzuat hükümleri uyarınca taşımacı tarafından düzenlenen belgeyi ifade eder. …
TAŞIMA HATTI

TAŞIMA HATTI

Taşıma Hattı Nedir? Tarifeli taşımacılıkta, taşımanın başladığı kalkış noktası ile bittiği varış noktasındaki yerleşim yerlerini ifade eder.
TAŞIMA HATTI VE TAŞIMA GÜZERGAHINA UYMA ZORUNLULUĞU

TAŞIMA HATTI VE TAŞIMA GÜZERGAHINA UYMA ZORUNLULUĞU

Taşıma Hattı Ve Taşıma Güzergahına Uyma Zorunluluğu Nedir? MADDE 55- (1) Tarifeli yolcu ve kargo taşımacılığı yapan yetki belgesi sahipleri, belirlenmiş olan taşıma hattı ve taşıma güzergahına yasal mücbir sebepler dışında uymak zorundadırlar. (2) (Değişik: …
Taşıma Güzergahı

TAŞIMA GÜZERGAHI

Taşıma Güzergahı Nedir? Taşımacılıkta, taşımanın başladığı kalkış noktasından bittiği varış noktasına kadar ara duraklar da dahil takip edilen yolu ifade eder.
Taşıma Düzeni

TAŞIMA DÜZENİ

Taşıma Düzeni Nedir? Yolcu Bileti Taşıma Sözleşmesi Bagaj Taşıma Senedi ve Sevk İrsaliyesi Sorumluluk, Yükümlülük ve Haklar Yetki belgesi sahiplerinin sorumlulukları Yetki belgesi sahiplerinin yükümlülükleri Acentelerin sözleşme yükümlülükleri Gönderenin, yolcunun, şoför ve diğer personelin sorumluluğu …

TARİFESİZ YOLCU TAŞIMA

Tarifesiz Yolcu Taşıma Nedir? Önceden bir taşıma hattı ve taşıma güzergahı ile bir zaman ve ücret tarifesi belirlenmeksizin; grup yolcu durumuna göre arızi veya mekik sefer düzenlenerek yapılan düzensiz yolcu taşımalarını ifade eder.
TARİFELİ YOLCU TAŞIMA

TARİFELİ YOLCU TAŞIMA

Tarifeli Yolcu Taşıma Nedir? Önceden bir taşıma hattı ve taşıma güzergahı ile bir zaman ve ücret tarifesi belirlenerek ve bunlara uyularak yapılan düzenli yolcu taşımalarını ifade eder.