A TÜRÜ YETKİ BELGELERİ

A Türü Yetki Belgesi Nedir?

A türü yetki belgesi hakkında bilgiler:

MADDE 6- (Değişik: RG 23/10/2012-28450) (1) A türü yetki belgesi: Ticari amaçla otomobille yurtiçi veya uluslararası yolcu taşımacılığı yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilir. Taşımanın şekline göre aşağıdaki türlere ayrılır:

OKUMALISIN!  ŞEHİR İÇİ

Yorumunuzu buraya bırakabilirsiniz...