ilk yardım sertifikası

T TÜRÜ YETKİ BELGELERİ

Terminal işletmeciliği yapan işletmeler 4925 sayılı KTY ne göre çalışma alanlarına uygun olarak T Yetki belgesi almaları zorunludur.

T yetki belgesi

T yetki belgesi türleri

T Türü Yetki Belgeleri Nedir?

(14) T türü yetki belgesi: Terminal işletmeciliği yapacak gerçek ve tüzel kişiler ile kamu kurum ve kuruluşlarına verilir ve aşağıdaki türlere ayrılır:

  • a) T1 yetki belgesi

Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde yolcu terminali işletmeciliği yapacaklara verilmektedir. T1 yetki belgesi için başvuranların en az 300.000 Türk Lirası sermaye ya da işletme sermayesine sahip olmaları esastır. T1 istihdam zorunluluğu: T1 yetki belgesi sahipleri Üdy2 ve Ody2 Belgesi olan personel çalıştırmak zorundadır.

  • b) T2 yetki belgesi:

Büyükşehir Belediyesi sınırları dışında kalan yerleşim birimlerinde yolcu terminali işletmeciliği yapacaklara verilmektedir. T2 istihdam zorunluluğu: T2 yetki belgesi sahipleri Ody2 Belgesi olan personel çalıştırmak zorundadır.

  • c) T3 yetki belgesi:

Eşya terminali işletmeciliği yapacaklara, verilir. T3 istihdam zorunluluğu: T3 yetki belgesi sahipleri Ody4 Belgesi olan personel çalıştırmak zorundadır.

Not: Sermaye şartı kamu kurumlarında aranmamaktadır.

Leave a Reply