ilk yardım sertifikası

SRC BELGESİ NEDİR?

src belgesi nedir?

Src Belgesi Nedir?

Src belgesi nedir? Src belgesi ticari araç kullanma belgesidir. Bir diğer değişler sürücülük mesleğini ticari olarak yapan kişilerin mesleki yeterlilik belgesi olarak da ifade edilebilir. Src Belgesi sürücü kelimesinin sessiz harflerinden oluşup src kelimesi olarak kısaltılmıştır. Bu belge kendi arasında beşe ayrılmıştır. Src belgesi almak için bazı şartlar aranmaktadır. 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu’ na göre kişilerin muafiyet hakkından yararlanmak isteyenlerin 25 Şubat 2003 tarihinden önce sürücü belgesine sahip olmaları gerekmektedir. Bu şarta haiz olan kişilerin sürücü belgeleri ağır vasıta ise direk başvuruda bulunma imkanına sahiptirler.

Ancak, sürücü belgesi ağır vasıta değilse sosyal güvenlik kurumlarından yine yukarıdaki tarihten önce sigortalı olmaları gerekmektedir. Bu şarta da sahipse sınava ve eğitime katılmadan mesleki yeterlilik belgesini almak için başvuruda bulunabilinir. Bu şartlara haiz olmayanlar ise; mesleki yeterlilik belgelerinden birine başvuruda bulunmak için eğitime katılıp sınavda başarı göstermeleri gerekmektedir. Biraz önce bahsettiğimiz gibi beş farklı kategoriye ayrılmaktadır. Bu beş belgeden birini tercih etmeniz gerekmektedir. Zira hangi araç ile hangi tür taşıma yaptığınız çok önemlidir.

Leave a Reply