ilk yardım sertifikası

TAŞIMA DÜZENİ

Taşıma Düzeni Nedir?

Taşıma Düzeni

 • Yolcu Bileti
 • Taşıma Sözleşmesi
 • Bagaj
 • Taşıma Senedi ve Sevk İrsaliyesi
 • Sorumluluk, Yükümlülük ve Haklar
 • Yetki belgesi sahiplerinin sorumlulukları
 • Yetki belgesi sahiplerinin yükümlülükleri
 • Acentelerin sözleşme yükümlülükleri
 • Gönderenin, yolcunun, şoför ve diğer personelin sorumluluğu
 • Hizmetten yararlananların hakları
 • Sigorta
 • Sigorta yaptırma zorunluluğu
 • Yapılması zorunlu sigortalar
 • Sigortasız taşıma yapılamayacağı
 • Sigorta poliçesinin aslının verilmesi zorunluluğu
 • İstatistik
 • Bilgi paylaşımı
 • Kamu hizmeti yükümlülüğü ve sözleşmesi
 • Olağanüstü hal ve savaşta taşımanın planlanması

Leave a Reply