ilk yardım sertifikası

L TÜRÜ YETKİ BELGELERİ

L türü yetki belgesi

L türü yetki belgesi

L Türü Yetki Belgeleri Nedir?

(9) L türü yetki belgesi: Ticari amaçla lojistik işletmeciliği yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilir.

Faaliyetin şekline göre aşağıdaki türlere ayrılır:

  • a) L1 yetki belgesi:

Yurtiçi lojistik işletmeciliği yapacaklara verilmektedir.

L1 yetki belgesine başvurularda ticari maksatla eşya taşımak için tescil edilen  en az 4 tane özmal birim taşıta sahip olmaları, özmal çekici cinsi taşıtlarının katar ağırlıkları ile özmal kamyon ve özmal kamyonet cinsi taşıtlarının azami yüklü ağırlıkları toplamının 145 tondan az olmaması esastır. Merkezinde ya da merkezinin bulunduğu il sınırları içerisinde şube olarak tescil edilmiş bu işe elverişli, en az 1.000 m2’lik kapalı ve/veya açık alana sahip ve yükleme, boşaltma, depolama, istifleme, paketleme, tasnif, etiketleme, satış veya pazarlama, sipariş planlaması, dağıtım, nakliye gibi hizmetlere elverişli yapı ve donanımda, trafiği engellemeyen ve eşya taşımaya mahsus taşıtların yanaşıp yükleme, boşaltma yapabileceği bağımsız bir taşınmazın kullanım hakkına sahip olmaları,

  • b) L2 yetki belgesi:

Uluslararası ve yurtiçi lojistik işletmeciliği yapacaklara, verilir. L2 yetki belgesine başvurularda ticari maksatla eşya taşımak için tescil edilen  en az 6 tane özmal birim taşıta sahip olmaları, özmal çekici cinsi taşıtlarının katar ağırlıkları ile özmal kamyon ve özmal kamyonet cinsi taşıtlarının azami yüklü ağırlıkları toplamının 220 tondan az olmaması esastır.

L1 ve L2 yetki belgesine sahip olan kuruluşlar üdy belgesi ve ody belgesine sahip kişileri istihdam etmekle yükümlüdürler.

Src Belgesi

Leave a Reply