ilk yardım sertifikası

TANIMLAR

MADDE 4 –

(1) 10/7/2003 tarihli ve 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununda belirtilen tanımlara ek olarak bu Yönetmelikte geçen kavramlar;

AmbarKüçük otobüs (minibüs)
AntrepoOtomobil
Ara durakÖzel izin belgesi
Atıl kapasiteÖzmal taşıt
BakanlıkPosta gönderisi
Birim taşıtResmi taşıt
Büyük otobüsRömork
ÇekiciSevk irsaliyesi
Dağıtım işletmecisiSözleşmeli taşıt
DepoŞehir içi
Eşya/kargo terminaliŞoför
GabariŞube
Geçici depolama yeriTarifeli yolcu taşıma
Geçiş belgesiTarifesiz yolcu taşıma
Grup yolcuTaşıma hattı
İkili taşımaTaşıma güzergahı
İliçiTaşıma irsaliyesi
Kamu hizmeti sözleşmesiTaşıma işleri organizatörü
Kamu hizmeti yükümlülüğüTaşıma kapasitesi (taşıma sınırı)
KamyonTaşıma senedi
KamyonetTaşıt belgesi
KanunTaşıt kartı
KarayoluTerminal işletmecisi
Kısa unvanTransit taşıma
Lojistik işletmecisiÜcret tarifesi
Mali yeterlilikÜçüncü ülke taşıması
Mesleki saygınlıkÜst Düzey Yönetici (ÜDY)
Mesleki yeterlilikYarı römork
Mesleki yeterlilik belgesiYetki belgesi
Mesleki yeterlilik eğitimiYolcu bileti
Motorlu taşıtYolcu terminali
Orta Düzey Yönetici (ODY)Yurtiçi
OtobüsZaman tarifesi

Leave a Reply