TANIMLAR

MADDE 4 –

(1) 10/7/2003 tarihli ve 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununda belirtilen tanımlara ek olarak bu Yönetmelikte geçen kavramlar;

Ambar Küçük otobüs (minibüs)
Antrepo Otomobil
Ara durak Özel izin belgesi
Atıl kapasite Özmal taşıt
Bakanlık Posta gönderisi
Birim taşıt Resmi taşıt
Büyük otobüs Römork
Çekici Sevk irsaliyesi
Dağıtım işletmecisi Sözleşmeli taşıt
Depo Şehir içi
Eşya/kargo terminali Şoför
Gabari Şube
Geçici depolama yeri Tarifeli yolcu taşıma
Geçiş belgesi Tarifesiz yolcu taşıma
Grup yolcu Taşıma hattı
İkili taşıma Taşıma güzergahı
İliçi Taşıma irsaliyesi
Kamu hizmeti sözleşmesi Taşıma işleri organizatörü
Kamu hizmeti yükümlülüğü Taşıma kapasitesi (taşıma sınırı)
Kamyon Taşıma senedi
Kamyonet Taşıt belgesi
Kanun Taşıt kartı
Karayolu Terminal işletmecisi
Kısa unvan Transit taşıma
Lojistik işletmecisi Ücret tarifesi
Mali yeterlilik Üçüncü ülke taşıması
Mesleki saygınlık Üst Düzey Yönetici (ÜDY)
Mesleki yeterlilik Yarı römork
Mesleki yeterlilik belgesi Yetki belgesi
Mesleki yeterlilik eğitimi Yolcu bileti
Motorlu taşıt Yolcu terminali
Orta Düzey Yönetici (ODY) Yurtiçi
Otobüs Zaman tarifesi
OKUMALISIN!  F TÜRÜ YETKİ BELGELERİ

Yorumunuzu buraya bırakabilirsiniz...