4925 SAYILI KARAYOLLARI TAŞIMA YÖNETMELİĞİ

4925 sayılı karayolları

Başlangıç ve Temel Hükümler

Dayanak

MADDE 3-

(1) (Değişik: RG 31/12/2011-28159) Bu Yönetmelik; 10/7/2003 tarihli ve 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu ile 26/9/2011 tarihli ve 655 sayılı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye dayanılarak hazırlanmıştır.

Src Belgesi 

OKUMALISIN!  YETKİ BELGESİ ALMANIN VE YENİLEMENİN ŞARTLARI VE GEREKLİ BELGELER

Yorumunuzu buraya bırakabilirsiniz...