ilk yardım sertifikası

4925 SAYILI KARAYOLLARI TAŞIMA YÖNETMELİĞİ

4925 sayılı karayolları

Başlangıç ve Temel Hükümler

Dayanak

MADDE 3-

(1) (Değişik: RG 31/12/2011-28159) Bu Yönetmelik; 10/7/2003 tarihli ve 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu ile 26/9/2011 tarihli ve 655 sayılı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye dayanılarak hazırlanmıştır.

Src Belgesi 

Leave a Reply