K TÜRÜ YETKİ BELGELERİ

K Türü Yetki Belgeleri Nedir?

(8) K türü yetki belgesi: Yurtiçi eşya taşımacılığı yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilir. Taşımanın şekline göre aşağıdaki türlere ayrılır:

  • a) K1 yetki belgesi: Ticari amaçla eşya taşımacılığı yapacaklara,
  • b) K2 yetki belgesi: Sadece kendi esas iştigal konusu ile ilgili eşya taşımacılığı yapacak ve ticari maksatla taşımacılık yapmayacaklara,
  • c) K3 yetki belgesi: Ticari amaçla ev ve büro eşyası taşımacılığı yapacaklara, verilir.

İstatistik Nedir?

OKUMALISIN!  ORTA DÜZEY YÖNETİCİ (ODY)

Yorumunuzu buraya bırakabilirsiniz...