ilk yardım sertifikası

BAKANLIK

Bakanlık Nedir?

Bakanlıkların, belli bir konu hakkında (Sağlık, eğitim, maliye vb.) devlet işlerini yöneten kuruluşlardır. Her bakanlığında bir bakanı vardır ve bu bakanlar belli bir tarihte bir araya gelerek Başbakan’ın başkanlığında devlet sorunlarını birlikte tartışıp çözüm aralar.

Src Belgesi

4925 Sayılı Karayolları Taşıma Yönetmeliği

B Türü Yetki Belgeleri

Leave a Reply