ilk yardım sertifikası

MESLEKİ YETERLİLİK EĞİTİMİ

Mesleki Yeterlilik Eğitimi Nedir?

Bu Yönetmelik kapsamındaki faaliyetlerle ilgili bir mesleki yeterliliğin kazandırılması amacıyla ilgili mevzuat çerçevesinde verilen eğitimi ifade eder.

Src Belgesi

Leave a Reply