B TÜRÜ YETKİ BELGELERİ

B Türü Yetki Belgeleri Nedir?

B türü yetki belgesi: Otobüsle uluslararası ve yurt içi yolcu taşımacılığı yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilir. Taşımanın şekline göre aşağıdaki türlere ayrılır:

a) B1 yetki belgesi: Tarifeli olarak uluslararası ve şehirler arası ticari yolcu taşımacılığı yapacaklara,
b) B2 yetki belgesi: Tarifesiz olarak uluslararası ve yurt içi ticari yolcu taşımacılığı yapacaklara,
c) B3 Yetki belgesi: Sadece kendi esas iştigal konusu ile ilgili personelini taşımak üzere uluslararası ve yurt içi yolcu taşımacılığı yapacak ve ticari maksatla taşımacılık yapmayacaklara verilir.

Src Belgesi

Bakanlık Nedir?

4925 Sayılı Karayolları Taşıma Yönetmeliği

OKUMALISIN!  30 HAZİRAN 2012 SRC3 BELGESİ SINAV SORULARININ CEVAPLARI

Leave a Reply