D TÜRÜ YETKİ BELGELERİ

D Türü Yetki Belgeleri Nedir?

(4) D türü yetki belgesi: Otobüsle yurt içi yolcu taşımacılığı yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilir.

Taşımanın şekline göre aşağıdaki türlere ayrılır:

  • a) D1 yetki belgesi: Tarifeli olarak şehirler arası ticari yolcu taşımacılığı yapacaklara,
  • b) D2 yetki belgesi: Tarifesiz olarak yurt içi ticari yolcu taşımacılığı yapacaklara,
  • c) D3 yetki belgesi: Sadece kendi esas iştigal konusu ile ilgili personelini yurt içinde taşımak üzere yolcu taşımacılığı yapacak ve ticari maksatla taşımacılık yapmayacaklara,
  • ç) (Değişik: RG 23/10/2012-28450) D4 yetki belgesi: Taşıma mesafesine bakılmaksızın il içi ve 100 kilometreye kadar olan şehirler arası tarifeli ve tarifesiz olarak ticari yolcu taşımacılığı yapacaklara, verilir.

(Ek cümle: RG 23/10/2012-28450) Sadece tarifesiz taşımacılık yapmak üzere D4 yetki belgesi düzenlenmez.

Src Belgesi

Depo Nedir?

SRC BELGESİ DERSLERİ

OKUMALISIN!  SRC BELGESİ EVRAKLARI

Yorumunuzu buraya bırakabilirsiniz...